Xu hướng thời trang bền vững

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thời trang bền vững là hướng phát triển trong thời trang giúp giảm thiểu tác động tới môi trường. Cụ thể là giảm hao hụt tài nguyên thiên nhiên, giảm rác thải và ô nhiễm môi trường, giảm stress đến con người tham gia sản xuất và sử dụng sản phẩm.

CHẤT LIỆU

Những chất liệu vải thân thiện nhất với môi trường là loại vải có thể phân hủy thiên nhiên, thường là các loại vải nguồn gốc tự nhiên. Đó là cotton, đay, linen, gai dầu, sợi lụa tơ tằm, sợi tre, sợi len. Ngoài ra các nhà hoạt động vì môi trường đang tận dụng nhiều hơn nguồn sợi từ cây cỏ thiên nhiên như sợi lá dứa, sợi lá chuối, viscose dệt từ xơ bã mía lau…

Top deal of the day

Shop by categories

Hãy truy cập blog của chúng tôi để tìm thấy những thông điệp truyền cảm hứng khám phá đời sống nội tâm